Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Szerokie pasmo dla Elbląga

InfoStrategia w roli Inżyniera Kontraktu rozpoczyna realizację II etapu projektu "Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu".

Projekt "Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu" jest dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Jego celem jest stworzenie sieci metropolitalnej (MAN), która integrować będzie infrastrukturę informatyczną i telekomunikacyjną w obrębie miasta Elbląga.

W ramach projektu przewidziano także stworzenie platformy do realizacji zadań publicznych, takich jak: monitoring miasta, centrum zarządzania kryzysowego, budowa sieci telemetrycznych zakładów komunalnych, budowa e-urzędu czy zapewnienie mieszkańcom powszechnego dostępu do Internetu.