Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

E-Kraków

Firma InfoStrategia - Manager projektu, zakończyła zarządzanie priorytetowym projektem inwestycyjnym Urzędu Miasta Krakowa "E-Kraków. Rozwój infrastruktury teleinformatycznej usprawniającej zarządzanie dużą aglomeracją miejską".

Celem projektu była rozbudowa sieci szerokopasmowej oraz budowa węzłów telekomunikacyjnych na terenie miasta i przyłączenie jednostek podległych Urzędowi Miasta Krakowa: 18 rad dzielnic i 44 jednostek organizacyjnych. W ramach projektu stworzono 1600 publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP) i wybudowano 48,7 km magistrali światłowodowej

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 1.5 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.