Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

"SEKAP"

Od maja w KONSORCJUM z Bytomską Spółką Informatyczną COIG 4 Sp. z o.o. oraz Collect Consulting Sp. z o.o., spółka InfoStrategia pełni rolę DORADCY TECHNOLOGICZNEGO dla Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego przy realizacji projektu "System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)"

Projekt obejmuje stworzenie teleinformatycznego środowiska dla świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej, działania analityczne związane z przygotowaniem organizacyjnym do wdrożenia powyższego środowiska, a następnie zarządzanie działaniami związanymi ze świadczeniem usług publicznych.

Efektem realizacji projektu będzie usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej poprzez zwiększenie poziomu wykorzystania nowoczesnych technologii w zakresie informacji i komunikacji.

Dzięki realizacji projektu wzrośnie poziom usług administracyjnych dla mieszkańców i przedsiębiorców świadczonych drogą elektroniczną oraz zwiększy się efektywność pracy administracji m.in. w zakresie realizacji tych usług.

Projekt jest realizowany na terenie województwa śląskiego - w dziesięciu powiatach grodzkich, siedmiu powiatach ziemskich oraz trzydziestu sześciu gminach.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działania 1.5 "Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego" oraz budżetu jednostek samorządu terytorialnego.