Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

System Informacji Przestrzennej na Mazowszu

Infostrategia zakończyła koordynację prac związanych z realizacją projektu "Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa".

Celem projektu było szerokie udostępnianie oraz właściwe wykorzystywanie przez gminy, powiaty i region informacji o obiektach, procesach i zjawiskach: istniejących, projektowanych lub prognozowanych w przestrzennym odniesieniu do regionu. Podczas realizacji projektu w uczestniczących w nim jednostkach, wdrożone zostały rozwiązania teleinformatyczne wspomagające ich działalność, takie jak: Elektroniczny Obieg Dokumentów, aplikacje przeznaczone do prowadzenia: ewidencji ulic i numeracji porządkowej nieruchomości, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, rejestru podmiotów i postępowań w ochronie środowiska, oraz ułatwiające komunikację obywatel - urząd - obywatel (Elektroniczna Obsługa Obywatela).

Projekt "Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa", był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Priorytet 1 ZPORR - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, działanie 1.5 ZPORR - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.