Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Świadczenie telekomunikacyjnych usług doradczych w procesie opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. "Hurtownia Danych UMWD", w celu uzyskania zgody IZ RPO Województwa Dolnośląskiego w sprawie dofinansowania projektu ze środków RPO WD 2014-2020, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

W ramach umowy, InfoStrategia w szczególności opracuje:

  1. studium wykonalności wraz z wykonaniem analizy finansowej,
  2. programu funkcjonowano-użytkowego,
  3. wkładu merytorycznego do wniosku o dofinansowanie i załączników do wniosku o dofinansowanie projektu "Hurtowania danych UMWD".

Celem projektu "Hurtowania danych UMWD" jest m.in.:

  1. zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla transmisji i przechowywania danych oraz wdrożenie zaawansowanych mechanizmów komunikacji elektronicznej;
  2. integracja zasobów cyfrowych UMWD dzięki wdrożeniu korporacyjnej szyny danych (EBS) powiązanej z systemem hurtowni danych,
  3. powstanie Generatora Formularzy Elektronicznych kompatybilnego z ESB, dostarczającego nowe e-usługi. Projekt jest planowany do dofinansowania w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.