Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Lista projektów ocenionych pozytywnie w konkursie Nr RPWP.02.01.02-IZ-00-30-001/16 dla Działania 2.1 "Rozwój elektronicznych usług publicznych", Poddziałania 2.1.2 "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych" WRPO na lata 2014-2020

W dniu 9.12.2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał projekty, którym zostanie przyznane dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Na podstawie opracowanych przez InfoStrategię dokumentacji aplikacyjnych, następujące projekty zostały ocenione pozytywnie i otrzymały dofinansowanie:

  1. "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" (numer wniosku RPWP.02.01.02-30-0023/16). Wartość projektu 6 765 740,01 zł. Beneficjent: Powiat Wągrowiecki;
  2. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Rawiczu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług" (numer wniosku RPWP.02.01.02-30-0020/16). Wartość projektu 2 742 586,32 zł. Beneficjent: Powiat Rawicki;
  3. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Kościanie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług" (numer wniosku RPWP.02.01.02-30-0019/16). Wartość projektu 2 493 926,00 zł. Beneficjent: Powiat Kościański;
  4. "Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług Powiatu Kępińskiego" (numer wniosku RPWP.02.01.02-30-0014/16). Wartość projektu 1 723 808,87 zł. Beneficjent:Powiat Kępiński.

Ponadto w wyniku zwiększenia alokacji środków przeznaczonych na konkurs Nr RPWP.02.01.02-IZ-00-30-001/16 dla Działania 2.1 "Rozwój elektronicznych usług publicznych", na mocy Uchwały Nr 3073/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego, do dofinansowania został wybrany również projekt "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Obornikach oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług" (numer wniosku RPWP.02.01.02-30-0016/16). Wartość projektu 3 591 599,99 zł. Beneficjent: Powiat Obornicki.

Tym samym, wszystkie projekty, dla których InfoStrategia przygotowywała dokumentację aplikacyjną w ramach Działania 2.1 "Rozwój elektronicznych usług publicznych", Poddziałania 2.1.2 "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych" WRPO na lata 2014-2020, otrzymały dofinansowanie.