Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Świadczenie usługi nadzoru - Inżyniera Projektu - nad realizacją projektu pn. "Utworzenie portalu oświatowego w lędzińskich placówkach oświatowych", Gmina Lędziny

Do obowiązków Inżyniera Projektu należy m.in:

  1. doradztwo techniczne i wsparcie Urzędu Gminy Lędziny w zakresie zamówień publicznych przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań na wybór dostawców w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych.
  2. nadzór nad prawidłową realizacją dostaw i usług w projekcie,
  3. doradztwo techniczne w zakresie dokonywania odbiorów częściowych i końcowych w ramach poszczególnych kontraktów związanych z wdrożeniem systemu informatycznego
  4. dbałość o terminową realizację projektu, zarządzanie ryzykiem, monitoring.

Projekt pn. "Utworzenie portalu oświatowego w lędzińskich placówkach oświatowych" jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020; oś priorytetowa: II. Cyfrowe śląskie, Działanie: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych. W ramach projektu wszystkie lędzińskie placówki oświatowe zostaną wyposażone w infrastrukturę sprzętową (zestawy komputerowe, tablety, drukarki). Ponadto, na terenie każdej placówki zostanie rozbudowana sieć WI-FI oraz zostanie wdrożony system e-Oświata (obejmujący m.in. dzienniki elektroniczne, nabór elektroniczny, kadry, płace, środki trwałe, biblioteki itd.).