Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Inżynier Projektu pn. e-Myślenice - wdrożenie e-usług w gminie Myślenice", Gmina Myślenice

InfoStrategie jako Inżynier Projektu będzie świadczył na rzecz Gminy Myślenice usługi doradcze, nadzorcze i związanie z zarządzaniem projektu pn. "e-Myślenice - wdrożenie e-usług w gminie Myślenice". Usługa obejmuje dwa etapy.

  1. Etap I - Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej do momentu wyłonienia Wykonawcy odpowiedzialnego za zakup i wdrożenia systemu e-Urząd;
  2. Etap II - Świadczenie usług inżyniera projektu od chwili podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu.

Projekt "e-Myślenice - wdrożenie e-usług w gminie Myślenice" jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja. Projekt ma na celu rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu obywateli (A2C) oraz przedsiębiorców (A2B) do cyfrowych usług publicznych. W wyniku realizacji projektu zostanie udostępnionych, m.in. 8 e-usług na 5 poziomie dojrzałości.