Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Sieć dla Polski Wschodniej

Infostrategia w konsorcjum z Nizielski & Borys Consulting Sp.j., EFICOM SA, Doradztwo Gospodarcze DGA SA oraz ITTI Sp. z o.o., podpisała umowę na wykonanie studium wykonalności projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej".

Projekt "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej", ma celu zapewnienie do końca 2013 roku dostępu do usług szerokopasmowych dla 90% gospodarstw domowych i 100 % instytucji publicznych i przedsiębiorców w 5 województwach Polski Wschodniej. Sieć, która powstanie w ramach projektu będzie otwarta dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających usługi szerokopasmowe mieszkańcom, firmom i instytucjom z Polski Wschodniej.

Projekt jest jednym z kluczowych przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Operacyjnego: Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Jego całkowity budżet to 300 mln euro, z czego 255 mln będzie pochodziło ze środków europejskich, a 45 mln euro z budżetów województw Polski Wschodniej.