Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Świadczenie Usług Inżyniera Projektu odpowiedzialnego za specjalistyczne wsparcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego w projekcie "Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)", Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

InfoStrategie jako Inżynier Projektu będą miały za zadanie, m.in.: opracować studium wykonalności oraz przygotować wniosek o dofinansowanie Projektu "Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)" wraz z wymaganymi załącznikami w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, OŚ priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych. Ponadto będą doradzały, minimalizowały ryzyka i zagrożenia, nadzorowały i kontrolowały realizacje projektu a także prowadziły obsługę finansową Projektu. Inżynier Projektu będzie świadczył kompleksowe, specjalistyczne wsparcie Województwa Wielkopolskiego we wdrażaniu SIPWW.

Produktem projektu System Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego będzie system informatyczny, stanowiący część systemu zarządzania Województwem Wielkopolskim. W ramach projektu zostanie utworzona regionalna (wojewódzka), otwarta, cyfrowa platforma, która umożliwi zintegrowanie referencyjne i dziedzinowe zasobów informacyjnych o charakterze przestrzennym w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług.