Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Świadczenie usług Inżyniera Projektu - "E-info: Zintegrowany System Zarządzania Informacją w Gminie Pawłowice", Urząd Gminy Pawłowice

Konsorcjum InfoStrategii jako Inżynier Projektu będzie odpowiedzialne za sprawowanie nadzoru nad realizacją projektu "E-info: Zintegrowany System Zarządzania Informacją w Gminie Pawłowice", w szczególności:

  1. przygotowanie dokumentacji przetargowej (specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wzorów umów, warunków realizacji i odbioru prac oraz warunków utrzymania i serwisu),
  2. organizację i zarządzanie projektem zgodnie z metodyką Prince2, zarządzanie jakością, zmianami i ryzykiem, monitoring i pomiar wskaźników założonych w projekcie,
  3. dbałość o terminową realizację kolejnych etapów prac zgodnie z przyjętym harmonogramem,
  4. nadzór merytoryczny nad poprawnością wdrażania dostarczonych przez wybranych Wykonawców systemów, w tym kontrola merytoryczna dostarczanych komponentów, uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych.

Projekt "E-info: Zintegrowany System Zarządzania Informacją w Gminie Pawłowice" jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych. Powstały w ramach Zaprojektowany, zbudowany i wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Informacją w Gminie Pawłowice będzie składał się z następujących elementów: Systemu Zarządzania Treścią (CMS), portali internetowych, aplikacji na urządzenia mobilne oraz platformy zarządzania treścią na multimedialnych kioskach internetowych.