Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Opracowanie Studium Wykonalności oraz wsparcie w procesie aplikacyjnym podczas procedury oceny wniosku w ramach Działania 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 dla projektu pn. "Bezpieczniej na drogach - nowoczesny sprzęt dla polskiej Policji", Skarb Państwa - Komendant Główny Policji z siedzibą w Warszawie

InfoStrategia w ramach zamówienia opracuje studium wykonalności dla projektu indywidualnego Komendy Wojewódzkiej Policji. Planowany budżet projektu "Bezpieczniej na drogach - nowoczesny sprzęt dla polskiej Policji" wynosi blisko 102 100 000 PLN. Celem projektu jest w szczególności doposażenie Policji w specjalistyczny sprzęt (radiowozy oznakowane dla służby ruchu drogowego, radiowozy nieoznakowane z videorejestratorem dla służby ruchu drogowego, laserowe mierniki prędkości z rejestracją obrazu, terminale mobilnych stanowiących wyposażenie pojazdów służby ruchu drogowego), który umożliwi poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.