Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego", Powiat Wągrowiecki

Konsorcjum firm InfoStrategii oraz MTD Consulting Marcin Król opracuje dokumentację aplikacyjną niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" do konkursu na dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2. "Społeczeństwo informacyjne", Działanie 2.1 "Rozwój elektronicznych usług publicznych", Poddziałanie 2.1.2 "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych". Przedmiot umowy obejmuje również wsparcie przy udzielaniu odpowiedzi na formatowane przez instytucję nadzorującą konkurs pytania na etapie oceny formalnej i merytorycznej, dotyczące dokumentacji aplikacyjnej.

"Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" jest projektem partnerskim Liderem jest Powiat Wągrowiecki. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt informatyczny i oprogramowanie narzędziowe, zostaną zeskanowane zasoby geodezyjne, będzie miała miejsce konwersja baz danych oraz dostawa i wdrożenie oprogramowania dla e-usług.