Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Opracowanie studium wykonalności dla projektu "Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług Powiatu Kępińskiego", Powiat Kępiński

Usługa świadczona na rzecz Powiatu Kępińskiego obejmuje opracowanie studium wykonalności, harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz arkusza kalkulacyjnego analizy finansowej i ekonomicznej projektu planowanego do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2, Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych.

Celem projektu "Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług Powiatu Kępińskiego" jest stworzenie, modernizacja oraz aktualizacja rejestrów publicznych w zakresie informacji przestrzennej Powiatu Kępińskiego z dostosowaniem do aktualnie obowiązujących przepisów. Utworzona infrastruktura e-usług umożliwi udostępnienie danych szerokiemu kręgu odbiorców, w tym m.in.: administracji publicznej, osobom fizycznym, przedsiębiorcom zainteresowani informacją przestrzenną i planami zagospodarowania przestrzennego oraz osobom i podmiotom związanym zawodowo z informacją przestrzenną (np. geodeci, architekci, itp.).