Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Świadczenie usług doradztwa technicznego, finansowego i prawnego w ramach projektu "Lubuski e - Urząd II", Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

Zadaniem InfoStrategii jest kompleksowe wsparcie w zakresie prawnym, ekonomiczno-finansowym oraz technicznym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy przygotowaniu i realizacji projektu pn. "Lubuski e-Urząd II". Inwestycja "Lubuski e-Urząd II" planowana jest do realizacji w ramach działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubskie 2020. W tym celu InfoStrategie opracują Studium wykonalności oraz wniosek o dofinansowanie, a następnie dokumentacje przetargowe na wybór Inżyniera Kontraktu, Generalnego Wykonawcy projektu oraz innych Wykonawców zgodnie z przyjętą koncepcją realizacji Projektu.

Celem stworzenia e-usług dla obywateli powstanie indywidualne dla każdego mieszkańca konto internetowe, umożliwiające m.in. szybki podgląd stanu zobowiązań wobec gminy i ich ewentualne uregulowanie, sprawdzenie statusu toczących się spraw, elektroniczną rejestrację do placówek oświatowych, głosowanie w budżecie obywatelskim, dokonanie wszelkich zgłoszeń do rzecznika praw obywatelskich. Projekt będzie realizowany w partnerstwie. Liderem będzie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zaś partnerami będą Jednostki Samorządu Terytorialnego z terenu województwa.