Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Przygotowanie studium wykonalności oraz współpraca z Powiatem Obornickim przy realizacji projektu "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Obornikach oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług", który realizowany będzie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2 "Społeczeństwo informacyjne", Działanie 2.1 "Rozwój elektronicznych usług publicznych", Poddziałanie 2.1.2 "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych", Starostwo Powiatowe w Obornikach

InfoStrategia bierze udział w opracowaniu kolejnej dokumentacji aplikacyjnej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2 "Społeczeństwo informacyjne", Działanie 2.1 "Rozwój elektronicznych usług publicznych", Poddziałanie 2.1.2 "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych". W przypadku pozytywnej decyzji od instytucji nadzorującej konkurs, do zadań InfoStrategii będzie należało również wsparcie Starostwa Powiatowego w Obornikach podczas realizacji projektu, w tym przy wyborze Wykonawców projektu.

Projekt będzie polegał na modernizacji i aktualizacji zasobów geodezyjno-kartograficznych Powiatu Obornickiego oraz na uruchomieniu nowych i poprawie jakości dotychczas świadczonych e-usług publicznych. W tym celu powstanie m.in. 6 e-usług, w tym 5 usług publicznych na 4 i 5 poziomie dojrzałości.