Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Wykonanie szczegółowej dokumentacji funkcjonalno-technicznej, szczegółowego kosztorysu i dokumentacji aplikacyjnej wraz z niezbędnymi załącznikami zgodnie z wytycznymi do konkursu Instytucji Zarządzającej RPO WSL na lata 2014-2020 - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL) dla projektu pod roboczą nazwą "Telefonia IP i videotelefonia zwiększająca dostępność e-usług dla ludności", Miasto Zabrze - Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej

Eksperci z InfoStrategii będą wspierać Miasto Zabrze - Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej przy realizacji projektu "Telefonia IP i videotelefonia zwiększająca dostępność e-usług dla ludności", począwszy od przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami, poprzez aktualizację dokumentacji w trakcie oceny formalnej i merytorycznej, aż do momentu rozstrzygnięcia konkursu Instytucji Zarządzającej RPO WSL na lata 2014-2020. Dodatkowo, w przypadku podpisania umowy o dofinansowanie oraz wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z realizacją projektu, na podstawie sporządzonej szczegółowej dokumentacji funkcjonalno - technicznej i szczegółowego kosztorysu, eksperci z InfoStrategii opracują wkłady merytoryczne do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także będą uczestniczyć w procesie udzielania wyjaśnień potencjalnym Wykonawcom. Zakres zamówienia obejmuje również wskazanie alternatywnych możliwości finansowania projektu "Telefonia IP i videotelefonia zwiększająca dostępność e-usług dla ludności".

Projekt "Telefonia IP i videotelefonia zwiększająca dostępność e-usług dla ludności" jest kolejnym etapem tworzenia E-Zabrza - Inteligentnego Miasta. Projekt ma na celu stworzenie nowoczesnego systemu telekomunikacyjnego umożliwiającego sprawniejszą komunikację pomiędzy urzędami a mieszkańcami, m.in. dzięki wprowadzeniu nowych usług takich jak: Call-Center, wideokonferencje, komunikatory, możliwość dzwonienia z komputera, czy też odbierania i przesyłania faxów poprzez skrzynkę e-mail.