Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Opracowanie Studium Wykonalności, propozycji Wniosku o dofinansowanie projektu, przygotowanie pozostałej dokumentacji niezbędnej do złożenia przez Główny Urząd Statystyczny wniosku oraz wsparcie Głównego Urzędu Statystycznego w procesie aplikacyjnym podczas postępowania konkursowego w ramach Działania 2.1 "Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa wraz z aktualizacją dokumentacji w trybie konkursu dla projektu: "Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa" (PDS), Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Przedmiot zamówienia realizowanego na rzecz Głównego Urzędu Statystycznego obejmuje 3 etapy:

  1. Etap 1 - opracowanie Studium Wykonalności Projektu PDS,
  2. Etap 2 - przygotowanie i przekazanie propozycji wniosku o dofinansowanie projektu PDS; przygotowanie i zorganizowanie publicznej prezentacji założeń projektu, w tym dla przedstawicieli służb statystyki publicznej, oraz opracowanie raportu z prezentacji,
  3. Etap 3 - udzielanie wsparcia dla zespołu Głównego Urzędu Statystycznego na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu oraz aktualizacja sporządzonych przez InfoStrategię opracowań analitycznych.

Realizacja projektu "Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa" (PDS) przyczyni się do poszerzenia zakresu oraz dostępności informacji statystycznych oraz metod analiz geostatystycznych wykorzystujących zasoby statystyki publicznej. W tym celu powstaną nowe lub zostaną rozbudowane obecne usługi Portalu Geostatystycznego, m.in.:

  1. usługa umożliwiająca dostęp i wykonywanie zaawansowanych analiz przestrzennych wynikowych informacji statystycznych zgromadzonych w Portalu oraz dostęp do danych i metadanych infrastruktury informacji przestrzennej;
  2. usługa umożliwiająca dostęp do wynikowych informacji statystycznych zgromadzonych w Portalu, w tym do ich wizualizacji na mapach na urządzeniach mobilnych;
  3. usługa umożliwiająca wykonanie eksploracyjnych analiz danych przestrzennych w oparciu informacje statystyczne udostępniane przez Portal;
  4. usługa umożliwiająca wykonywanie analiz z zakresu modelowania geostatystycznego;
  5. usługa umożliwiająca rozszerzenie treści własnych użytkownika o informacje i analizy geostatystyczne udostępniane przez Portal;
  6. usługa umożliwiająca aktualizację wybranych obiektów rejestru TERYT wraz z powiązanymi z nimi obiektami georeferencyjnymi;
  7. usługa umożliwiająca przygotowanie warstwy georeferencyjnej dla operatów statystycznych.