Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności projektu "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Kościanie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług", Powiat Kościański z siedzibą w Kościanie

InfoStrategia rozpoczęła realizację dwuetapowego zadania na polegającego na przygotowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami oraz wsparcia Starosty Kościańskiego przy aplikowaniu o środki unijne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2 "Społeczeństwo informacyjne", Działanie 2.1 "Rozwój elektronicznych usług publicznych", Poddziałanie 2.1.2 "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych".

Projekt "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Kościanie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług" ma na celu rozbudowę systemów teleinformatycznych z możliwością świadczenia e-usług oraz dostosowanie geodezyjnych referencyjnych rejestrów publicznych do przepisów prawa. W ramach realizacji projektu powstanie 6 e-Usług na 3, 4 i 5 poziomie dojrzałości. Wysoki poziom dojrzałości e-usług usprawni dostęp do baz danych geodezyjnych rejestrów publicznych dla obywateli, przedsiębiorców i administracji. Jedną z funkcji zaprojektowanego zostanie otwartego systemu informacyjnego, będzie wspomaganie procesu decyzyjnego.