Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu "OPIK Ogólnopolska Platforma Informacji Kolejowej" do konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Polska Cyfrowa 2014-2020, Urząd Transportu Kolejowego

Na podstawie umowy z dnia 14.03.2016 r. InfoStrategia zrealizuje na zlecenie UTK następujące zadania:

  1. opracowanie studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści dla projektu "OPIK Ogólnopolska Platforma Informacji Kolejowej" planowanego do konkursu o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Polska Cyfrowa 2014-2020.
  2. opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami,
  3. przygotowanie i przeprowadzenie publicznej prezentacji założeń projektu,
  4. wsparcie przy przygotowaniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami,
  5. poprawa ewentualnych błędów formalnych oraz uzupełnień we wniosku i załącznikach na etapie oceny formalnej wniosku.

Projekt OPIK ma na celu uruchomienie ogólnopolskiej teleinformatycznej platformy gromadzenia, wymiany, przetwarzania i publikacji aktualnych informacji służących podmiotom rynku kolejowego, pasażerom oraz administracji publicznej. Projekt zakłada utworzenie szeregu usług elektronicznych typu A2B i A2C obsługiwanych za pomocą aplikacji kompatybilnych z urządzeniami mobilnymi typu tablet i smartfon oraz komputerami typu PC. Urząd Transportu Kolejowego poprzez utworzenie i rozwój e-usług chce wpływać na podniesienie jakości, przyspieszenie przekazywania i udostępniania informacji kolejowej niezbędnej do sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania rynku przewozów pasażerskich i towarowych w Polsce.