Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Wykonanie studium wykonalności projektu pn. "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego", planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Powiat Lubelski

Projekt "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego" jest wspólnym przedsięwzięciem inwestycyjnym dwudziestu powiatów Województwa Lubelskiego. Powiat Lubelski, jest Liderem Projektu. Partnerami projektu są powiaty: Bialski, Biłgorajski, Chełmski, Hrubieszowski, Janowski, Krasnostawski, Kraśnicki, Lubartowski, Łęczyński, Łukowski, Opolski, Parczewski, Puławski, Radzyński, Rycki, Świdnicki, Tomaszowski, Włodawski i Zamojski. Projekt ma być odpowiedzią na potrzeby ww. powiatów dotyczące realizacji zadań w zakresie modernizacji, i aktualizacji istniejących lub budowy nowych baz danych, w szczególności EGiB, BDOT500, GESUT, oraz udostępnienie tych rejestrów w formie elektronicznej.