Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Opracowanie dokumentacji w postaci przygotowania koncepcji i studium wykonalności do wykonania projektu pod nazwą : "Informatyzacja i modernizacja danych zasób geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług" oraz przygotowanie postępowania, Związek Powiatów Lubuskich

InfoStrategia wspólnie z EXPETO Sp. z o.o. Sp.k. oraz GAMP Sp. z o.o. rozpoczęła prace nad opracowaniem koncepcji budowy, wdrożenia, utrzymania i rozwoju oraz studium wykonalności projektu pn.: "Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług". Dokumenty te będą stanowiły podstawę dla przygotowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. W przypadku przyznania środków na dofinansowanie projektu, Konsorcjum będzie świadczyło kompleksowe usługi doradcze na rzecz Związku Powiatów Lubuskich w prowadzonych procedurach przetargowych, obejmujące w szczególności: wsparcie przygotowanie dokumentacji przetargowej na wybór inżyniera projektu/kontraktu wraz z zespołem ekspertów, opracowanie dokumentacji przetargowej na wybór generalnego wykonawcy/generalnych wykonawców, wsparcie w charakterze biegłego.