Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu: "Modernizacja i wdrożenie nowych rozwiązań oraz usług w Systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numeru 112", Skarb Państwa - Komendant Główny Policji w Warszawie

Eksperci z InfoStrategia po raz kolejny realizują zlecenie dla Komendy Głównej Policji w Warszawie. Prace dotyczą opracowania Studium Wykonalności dla projektu: "Modernizacja i wdrożenie nowych rozwiązań oraz usług w Systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numeru 112" (SZK OST112) oraz wsparcia w procesie aplikacyjnym podczas postępowania konkursowego. Projekt SZK-OST112 będzie ubiegał się o dofinansowanie w ramach Działania 2.1. Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych , II Oś priorytetowa "E-Administracja i otwarty urząd" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Realizacją projektu SZK OST112 przyczyni się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa publicznego. Powstaną nowe usługi komunikacji głosowej i wideo dostępne dla obywateli w ramach publicznych e-usług. Produktami planowanymi do osiągnięcia będą wdrożenie: centralnej książki telefonicznej, centralnego systemu rejestracji korespondencji, centralnego systemu monitoringu, optymalizacji i zarządzana dla SZK OST112, systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego SZK OST112, a także rozbudowa systemu Child Alert. Planowany budżet projektu to ok. 50 010 000 zł.