Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Zakończenie realizacji usługi Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz dostawa i wdrożenie systemu paszportyzacji sieci dla projektu pn.: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" oraz usługi o charakterze czynności starannego działania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, realizowanych przez Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn.: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej", Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Przy wsparciu Konsorcjum firm: EGIS Poland Sp. z o.o. oraz InfoStrategia Andrzej Szczerba i Wspólnicy Sp. J. będącego Inżynierem Kontraktu, w dniu 18.12.2015 r. zakończyła się część aktywna budowy Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej w ramach projektu pn.: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej". Kluczowy projekt Województwa Dolnośląskiego osiągnął zakładane wskaźniki produktu i rezultatu oraz planowany zakres rzeczowy.

Wraz z zakończeniem rzeczowej realizacji projektu sieciowi operatorzy dostępowi będą mogli świadczyć usługi szerokopasmowe w 163 węzłach. Uruchomiona infrastruktura aktywna obejmuje nasypujące systemy: transmisji DWDM, transmisji danych IP/MPLS, zasilania gwarantowanego, klimatyzacji, sygnalizacji włamania, monitoringu wizyjnego, kontroli dostępu, monitorowania przeciwpożarowego, Zintegrowany System Nadzoru DSS.

Zobacz poświadczenie DSS IK.