Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Świadczenie usług doradztwa merytoryczno-technicznego realizowanego w odniesieniu do obowiązku zapewnienia dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej w ramach regionalnej sieci szerokopasmowej i oferowanie świadczenia usług hurtowych i dostępu w kontekście realizacji postanowień umowy w formule PPP dla projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie", Województwo Lubelskie

W ramach realizacji zamówienia InfoStrategia będzie świadczyła następujące zadania, m.in.:

  1. przygotowywania opinii, analiz i ekspertyz merytoryczno-technicznych w zakresie zagadnień związanych z realizacją fazy eksploatacyjnej dla infrastruktury "Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej - województwo lubelskie",
  2. zapewnienie wsparcia eksperckiego dla Województwa Lubelskiego w ramach obszaru realizacji obowiązku zapewnienia dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej w ramach regionalnej sieci szerokopasmowej i oferowanie świadczenia usług hurtowych i dostępu w kontekście realizacji postanowień umowy w formule PPP,
  3. udział w konsultacjach zgłaszanych zagadnień merytorycznych związanych z fazą eksploatacji sieci szerokopasmowej w lokalizacji wskazanej przez Województwo Lubelskie,
  4. bieżące doradztwo merytoryczno-techniczne w zakresie realizacji kontraktu pomiędzy Województwem Lubelskim a Operatorem Infrastruktury.