Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Sporządzenie dokumentacji "E - geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną", Urząd Miasta Piotrków Trybunalski

Przedmiotem zamówienia realizowanego przez zespół ekspertów z InfoStrategii jest opracowanie dokumentów stanowiących merytoryczną podstawę do pozyskania środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VII - Infrastruktura dla usług społecznych, podziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno - komunikacyjne. InfoStrategia wykona koncepcję, studium wykonalności projektu oraz wniosek aplikacyjny.

Projekt "E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych" ma na celu utworzenie baz danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piotrkowie Trybunalskim zgodnych z wymogami prawa, m. in. w zakresie struktur baz danych i dozwolonych wartości atrybutów w nich zapisanych. W ramach projektu uzupełniona zostanie infrastruktura teleinformatyczna MODGiK o wyposażenie sieciowe, serwerowe i stacje robocze wraz z oprogramowaniem służącym do przetwarzania danych, dzięki czemu możliwe będzie świadczenie usług danych przestrzennych zgodnie z ustawowymi wymogami oraz Dyrektywą INSPIRE.