Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Studium Wykonalności projektu "Małopolska Sieć Szerokopasmowa"


Studium Wykonalności projektu "Małopolska Sieć Szerokopasmowa" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Województwo Małopolskie

Projekt "Małopolska Sieć Szerokopasmowa" zakłada budowę na zagrożonych wykluczeniem cyfrowym terenach województwa małopolskiego, infrastruktury teleinformatycznej uzupełniającej istniejące, należące do różnych operatorów zasoby i tworzącej regionalne sieci szkieletowe. W wyniku realizacji przedsięwzięcia do 2011 roku co najmniej 90% gospodarstw domowych i 100% instytucji publicznych oraz przedsiębiorców w Małopolsce będzie miało techniczne możliwości do korzystania z szerokopasmowego internetu o prędkości transmisji co najmniej 6 Mbit/s.

Rozbudowa szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej będzie realizowana w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego. Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz budżetu Województwa Małopolskiego.

W oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację obecnego stanu infrastruktury szerokopasmowej w Małopolsce zostaną określone powiaty, dla których zostaną sporządzone Studia Wykonalności, będące podstawą do wykonania projektów technicznych koniecznych do wybudowania sieci szerokopasmowej. Zakres inwestycji będzie określany dla każdego z powiatów województwa małopolskiego z osobna i będzie zależeć od wyliczonych w studium wykonalności wskaźników dokumentujących poziom opłacalności inwestycji na warunkach komercyjnych.


Wykonawcą Studium Wykonalności projektu "Małopolska Sieć Szerokopasmowa" jest Konsorcjum firm: InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp. J. - lider konsorcjum
oraz Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. i Nizielski & Borys Consulting Sp. J.