Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Zakończenie realizacji usług Doradztwa technicznego i finansowego, koordynacji i monitoringu Projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" oraz Projektu "Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wspólnie z Konsorcjantami zakończyliśmy realizację usług na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Zadania zrealizowane w ramach projektu EA obejmowały m.in.:

  1. Współpracę formalną z Partnerami Projektu (278 gmin i 36 powiatów).
  2. Doradztwo w zakresie wdrożenia Systemów Dziedzinowych.
  3. Wsparcie Zamawiającego w zakresie prowadzenia biura projektu.
  4. Zapewnienie eksperta - analityka systemów informatycznych.

Projekt EA jest projektem kluczowym wpisanym do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013" w Priorytecie II. "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza".

Zadania zrealizowane w ramach projektu BW obejmowały m.in.:

  1. Doradztwo techniczne w zakresie infrastruktury przestrzennej.
  2. Wsparcie Zamawiającego w zakresie powadzenia biura projektu.
  3. Zapewnienie eksperta z zakresu prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Projekt BW jest projektem kluczowym wpisanym do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 w Priorytecie I "Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu".

Zobacz poświadczenie EA, BW.