Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Realizacja usług o charakterze czynności starannego działania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, realizowanych przez Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej", Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Konsorcjum EGIS Poland sp. z o.o. oraz InfoStrategia Andrzej Szczerba i Wspólnicy sp. j. w ramach zamówień uzupełniających kontynuuje zadanie polegające na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej".

Do zadań Inżyniera Kontraktu należy: prowadzenie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach wymaganych przez polskie prawo, przygotowanie, przeprowadzenie i nadzór nad procesami wdrożenia części aktywnej sieci DSS realizowanej przez Operatora Infrastruktury, bieżąca współpraca z Wykonawcami kontraktów, prowadzenie Biura (Wsparcia) Projektu, bieżące monitorowanie przebiegu realizacji projektu, aktualizacja dokumentacji projektowej oraz nadzór nad dokumentacją projektową i techniczną prowadzoną przez Wykonawców Kontraktów, konsultacje z zespołem Ekspertów Wykonawcy, wykonywanie analiz prawnych oraz świadczenie stałego doradztwa prawnego, bieżąca analiza i monitorowanie realizacji zaplanowanych zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem, przeprowadzenie ewaluacji Projektu.