Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Dokumentacja Inicjująca Projekt "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)", Województwo Podkarpackie w Rzeszowie

InfoStrategia jest w trakcie opracowywania Dokumentacji Inicjującej Projekt "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)". Zmówienie obejmuje opracowanie Koncepcji, opracowanie Studium Wykonalności, opracowanie Specyfikacji Dostaw i Usług Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz przygotowanie wzorów umów partnerskich. Realizacja Projektu PSIP jest planowana przy wsparciu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II - Cyfrowe Podkarpackie - "Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości TIK".

PSIP jest to cyfrowa platforma integrująca zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym dotyczące terenu województwa podkarpackiego, celem ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług. Województwo Podkarpackie pełni funkcję Lidera Projektu. Partnerami projektu są co najmniej 26 jednostki samorządu terytorialnego, w skład których wchodzą powiaty i miasta na prawach powiatu z terenu województwa podkarpackiego.