Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Zakończenie realizacji usług wsparcia merytorycznego, technicznego i administracyjnego oraz pomocy prawnej przy realizacji projektu "Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania", Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

Główne zadania zrealizowane przez InfoStrategię obejmowały:

  • zarządzanie Projektem;
  • prowadzenie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k);
  • integrację i standaryzację baz danych oraz systemów w zakresie BDOT10k;
  • utrzymanie Krajowego Systemu Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych (KSZBDOT);
  • utrzymanie centrum zapasowego KSZBDOT;
  • szkolenia związane z Projektem;
  • promocję Projektu.

Przedmiot zamówienia zrealizowany był w ramach projektu "Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania", 7 oś priorytetowa "Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Zobacz poświadczenie