Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Strategia Rozwoju Informatycznego Miasta Torunia na lata 2015-2020, Gmina Miasta Toruń

Kolejnym zadaniem realizowanym przez InfoStrategię jest przygotowanie dokumentu pn.: "Strategia Rozwoju Informatycznego Miasta Torunia na lata 2015-2020". Zakres opracowania będzie obejmował kierunek rozwoju informatyki w Gminie Miasta Torunia zgodny ze strategią rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz z uwzględnieniem projektów kluczowych Gminy Miasta Torunia.

Strategia zawierać będzie, m.in.:

  • analizę stanu obecnego rozwoju informatycznego Gminy Miasta Toruń,
  • cele rozwoju informatycznego Miasta Torunia na lata 2015-2020,
  • program działań (projektów) wraz z szacunkowym budżetem i harmonogramem ich realizacji, a także ze wskazaniem potencjalnych źródeł finansowania działań inwestycyjnych i wskazaniem szacunkowych kosztów utrzymania planowanych rozwiązań.