Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Wykonanie badania oraz przygotowanie opartej na jego wynikach ekspertyzy dotyczącej wpływu rozwoju internetu szerokopasmowego na społeczeństwo i gospodarkę w Polsce w ramach Projektu systemowego - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wspólnie z Fundacją Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych rozpoczęliśmy prace nad wykonaniem badania oraz przygotowaniem opartej na jego wynikach ekspertyzy dotyczącej oceny wpływu rozwoju infrastruktury szerokopasmowej na rozwój gospodarczy Polski oraz na społeczeństwo.

Badanie ma dostarczyć informacji z zakresu, m. in.:

  • sposobu wpływu inwestycji w infrastrukturę teleinformatyczną, powszechny dostęp i korzystanie z internetu szerokopasmowego na jakość życia (wzorce konsumpcji, struktury społeczne, postawy obywatelskie, spójność społeczną) oraz gospodarkę (przedsiębiorczość, efektywność, innowacyjność, mobilność, wzrost przychodów),
  • ocenę wpływu inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową z wykorzystaniem środków UE realizowanych w ramach poprzedniej perspektywy finansowej oraz oszacowanie potencjalnego wpływu inwestycji realizowanych w ramach kolejnej perspektywy finansowej,
  • wyszczególnienie społeczno-gospodarczych korzyści związanych z osiągnięciem celów Narodowego Planu Szerokopasmowego w zakresie dostępu do szerokopasmowego internetu.