Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Studium wykonalności oraz wniosek o dofinansowanie projektu "Wdrożenie Kompleksowego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji dla systemu informacyjnego statystyki publicznej", Główny Urząd Statystyczny

Przedmiotem zamówienia realizowanego na rzecz Głównego Urzędu Statystycznego jest opracowanie studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie oraz pozostałej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku, a także świadczenie usług wsparcia w procesie aplikacyjnym podczas postępowania konkursowego w ramach Działania 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej wraz z aktualizacją dokumentacji w trybie konkursu dla projektu "Wdrożenie Kompleksowego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji dla systemu informacyjnego statystyki publicznej" (w skrócie: KSZBI).

Projekt KSZBI ma na celu przygotowanie dokumentacji, a następnie wdrożenie elementów systemu umożliwiających integrację poszczególnych składników bezpieczeństwa Systemu Informacyjnego Statystyki Publicznej (w skrócie: SISP). Do głównych zadań realizowanych w ramach projektu należeć będzie m.in.: zaprojektowanie i wdrożenie Centrum Operacyjnego Bezpieczeństwa SISP, rozbudowa systemu ochrony przed wyciekami informacji - DLP w statystyce publicznej, a także rozbudowa systemu ochrony sieci statystyki publicznej przed zaawansowanymi zagrożeniami APT w oparciu o wyniki wykonania kodu w wirtualnym środowisku.