Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Studium wykonalności projektu e-UTK, Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

Eksperci z InfoStrategii rozpoczęli zadanie polegające na opracowaniu studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści, niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu e-UTK w konkursie w ramach działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Rezultatem projektu e-UTK jest stworzenie aplikacji jako e-usługi, z której korzystanie będzie możliwe bez względu na miejsce przebywania użytkownika oraz rodzaj stosowanej przez niego technologii (sprzęt, oprogramowania). Aplikacja będzie składała się z następujących modułów: rejestr danych statystycznych, rejestr zdarzeń kolejowych, rejestr parametrów ryzyka. Stworzona przez Urząd Transportu Kolejowego e-usługa pozwoli na rozwój e-usług publicznych, w szczególności w interakcji A2B.