Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Wsparcie przy ocenie dokumentów projektowych dla projektów składanych w ramach I, II, i III osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020, Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dawniej: Władza Wdrażająca Programy Europejskie)

InfoStrategia świadczy usługi doradcze dla Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dawniej: Władzy Wdrażającej Programy Europejskie). Doradztwo obejmuje wsparcie przy ocenie dokumentów projektowych dla projektów składanych w ramach I, II, i III osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020. Praca ekspertów z InfoStrategii polegać będzie na weryfikowaniu zgodności złożonych projektów z zatwierdzonymi kryteriami oceny dla danej Osi priorytetowej oraz w zakresie wypełniania warunków określonych w wytycznych krajowych i europejskich w ramach realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) jest programem realizowanym wspólnie przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. PO PC tworzą trzy osie priorytetowe, które odpowiadają najważniejszym obszarom cyfryzacji: Oś I - Dostęp do szybkiego internetu, Oś II - Rozwój dostępnych w sieci e-usług i zasobów, Oś III - Kompetencje cyfrowych umiejętności obywateli. Pierwsza oś priorytetowa obejmuje działania wspierające projekty infrastrukturalne, które mają wyrównać różnice terytorialne w dostępie do szybkiego internetu (o przepustowości co najmniej 30 Mb/s). Cele realizowane w ramach drugiej osi skupiają się na wsparciu projektów dotyczących rozwoju e-usługi w priorytetowych - z godnie z Programem Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - obszarach, tj.: sprawy administracyjne, w szczególności obywatelskie, rynek pracy, ochrona zdrowia, wymiar sprawiedliwości i sądownictwo, bezpieczeństwo i powiadamianie ratunkowe, prowadzenie działalności gospodarczej, zamówienia publiczne, podatki i cła, ubezpieczenia i świadczenia społeczne, prezentacja i udostępnianie danych przestrzennych. Projekty realizowane w ramach trzeciej osi mają zachęcać do korzystania z internetu te osoby, które jeszcze z niego nie korzystają, a także podnosić poziom kompetencji cyfrowych.