Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Opracowanie ekspertyzy niezbędnej w zakresie programowania i kształtowania polityki spójności po 2013 roku odnośnie przedsięwzięcia Polska 3D+, Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Wspólnie ze spółką IPM rozpoczęliśmy prace nad wykonaniem dokumentacji na potrzeby projektu pod nazwą "Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji" (TGIS). Składowymi projektu są: CPMPI - Centrum, Praktyk, Modelowania, Projektowania i Implementacji, CUW - Centrum Usług Wspólnych, TPD - Tarnowski Park Doświadczeń. Do zadań Konsorcjum należało będzie:

 • Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej
 • Wykonanie inwentaryzacji oprogramowania do integracji w ramach projektu TGIS
 • Wykonanie inwentaryzacji istniejącej sieci
 • Opracowanie wariantowej koncepcji technicznej sieci szerokopasmowej
 • Opracowanie koncepcji technicznej centrum przetwarzania danych
 • Opracowanie koncepcji technicznej platformy integracyjnej
 • Opracowanie koncepcji centrum kompetencji innowacyjnych technologii (Tarnowski Park Doświadczeń)
 • Opracowanie koncepcji utworzenia Centrum Praktyk, Modelowania, Projektowania i Implementacji
 • Przygotowanie analizy wariantowej instytucjonalnej, prawnej i ekonomiczno-finansowej projektu
 • Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla Tarnowskich Gniazd Innowacyjnych Specjalizacji
 • Opracowanie studium wykonalności projektu TGIS
Projekt TGIS jest planowany do realizacji w ramach dofinansowania ze środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.