Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Opracowanie ekspertyzy niezbędnej w zakresie programowania i kształtowania polityki spójności po 2013 roku odnośnie przedsięwzięcia Polska 3D+, Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Wspólnie ze spółką InterTIM rozpoczęliśmy opracowywanie ekspertyzy dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii niezbędnej w zakresie programowania i kształtowania polityki spójności po 2013 roku odnośnie przedsięwzięcia Polska 3D+. W ramach przedsięwzięcia Polska 3D+ powstanie Portal 3D, który będzie rozszerzeniem rządowego serwisu geoportal.gov.pl i będzie umożliwiał publikację innowacyjnych e-usług. Aktualne, jednolite i kompletne dla obszaru całego kraju przestrzenne dane 3D będą obejmowały przestrzenne modele 3D budynków, pomiarowe dane pozyskane w technologii lotniczego skaningu laserowego (LiDAR), numeryczny model terenu oraz numeryczny model pokrycia terenu.

Zadanie jest finansowane z projektu ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w ramach projektu "Wsparcie działań Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii niezbędnych w zakresie programowania i kształtowania polityki spójności po 2013 roku". Budżet przedsięwzięcia Polska 3D+ to ok. 98,5 mln.Rezultatem projektu "Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania" będą zaktualizowane, kompletne i spójne zbiory danych bazy danych obiektów topograficznych dla obszaru całego kraju. W szczególności udostępnione zostaną informacje przestrzenne dotyczące takich obiektów topograficznych jak, m.in.: sieci cieków, sieci dróg i kolei, sieci uzbrojenia terenu, kompleksy pokrycia terenu, budowle i urządzenia, czy kompleksy użytkowania terenu z dokładnościami odpowiadającymi mapom topograficznym w skalach 1:10 000 oraz 1:50 000.