Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Opracowanie Studium Wykonalności wraz z załącznikami dla projektu Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej, Ministerstwo Finansów

Eksperci z InfoStrategia przygotowują Studium Wykonalności dla projektu pn. "Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej", a następnie udzielą wsparcie w procesie aplikacyjnym. Realizacja projektu "Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej" przyczyni się do poszerzenia zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną opartych o spójny system Informacyjny Służby Celnej. System ten będzie działał w ramach Zintegrowanego Systemu Informacyjnego Resortu Finansów (ZSIRP). Projekt "Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej" planowany jest do realizacji w ramach 2. Osi Priorytetowej POPC z udziałem środków unijnych w perspektywie lat 2014 - 2020.