Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Świadczenie usług wsparcia merytorycznego, technicznego i administracyjnego oraz pomocy prawnej przy realizacji projektu "Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania", Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Wsparcie merytoryczne, techniczne i administracyjne oraz pomoc prawna przy realizacji projektu GBDOT, mające na celu zwiększenie efektywności zarządzania projektem oraz wsparcie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w zakresie jego realizacji, to kolejne zadania realizowane przez InfoStrategię.

Rezultatem projektu "Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania" będą zaktualizowane, kompletne i spójne zbiory danych bazy danych obiektów topograficznych dla obszaru całego kraju. W szczególności udostępnione zostaną informacje przestrzenne dotyczące takich obiektów topograficznych jak, m.in.: sieci cieków, sieci dróg i kolei, sieci uzbrojenia terenu, kompleksy pokrycia terenu, budowle i urządzenia, czy kompleksy użytkowania terenu z dokładnościami odpowiadającymi mapom topograficznym w skalach 1:10 000 oraz 1:50 000.

Ponadto, projekt BDOT przyczyni się do powstania Krajowego Systemu Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych (KSZBDOT), dedykowanego do obsługi dziedzinowych zbiorów danych: bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k), bazy danych obiektów ogólnogeograficznych (BDOO) oraz standardowych opracowań kartograficznych.

"Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania" jest projektem o wartości ok. 170 000 000,00 zł, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 7. osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.