Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Usługi wsparcia w zakresie utworzenia modelu kosztowego oraz opracowanie metodyki wyznaczania obszarów budowy sieci dla różnych technologii stosowanych do świadczenia usług szerokopasmowych na potrzeby Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unie Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Os priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji, Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy

Konsorcjum firm InfoStrategia i Advanced Business Services wspiera Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy w zakresie utworzenia modelu kosztowego oraz opracowania metodyki wyznaczania obszarów budowy sieci dla różnych technologii stosowanych do świadczenia usług szerokopasmowych na potrzeby Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa.

Realizacja projektu SIPS ma przyczynić się do utworzenia infrastruktury teleinformatycznej o zasięgu ogólnokrajowym, która zapewni wsparcie administracji rządowej i samorządowej w zarządzaniu oraz koordynacji projektów budowy regionalnych szerokopasmowych sieci szkieletowych i dostępowych na obszarach wymagających interwencji. Z zasobów informacyjnych zgromadzonych w ramach Projektu będą mogli korzystać również przedsiębiorcy, w szczegolnosci z sektora MŚP, w celu zaprojektowania i budowy optymalnych rozwiązań sieci dostępowych oraz systemów węzłowych i transmisyjnych, a także tworzenia e-usług.

Beneficjentami projektu jest Partnerstwo: Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz  Ministerstwo Infrastruktury. Projekt SIPS o wartości ok. 33 560 700,00 zł, współfinansuje Unia Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji.