Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Przygotowanie dokumentacji Projektu Portal Geostatystyczny - Faza II, Główny Urząd Statystyczny

InfoStrategia, w ramach usługi opracowania dokumentacji Projektu Portal Geostatystyczny - Faza II, zrealizuje następujące zadania: przygotuje studium wykonalności na potrzeby zawarcia porozumienia o dofinansowanie dla Projektu, przygotuje wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu, wesprze Główny Urząd Statystyczny w procesie aplikacyjnym.

Projekt Portal Geostatystyczny - Faza II nawiązuje do zakończonych już projektów Portal Geostatystyczny - Faza I oraz Analityczna Baza Mikrodanych. Ich realizacja umożliwiła prezentację wybranych danych statystycznych pozyskanych w spisach powszechnych z uwzględnieniem podstawowych aspektów ujęcia przestrzennego. Projekt Portal Geostatystyczny - Faza II znajduje się na liście rezerwowej projektów indywidualnych dla Programu Innowacyjna Gospodarka w ramach Priorytetu VII Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji. Wartość projektu oszacowano na ok. 15 mln zł.