Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Zakończenie usługi opracowania Studium Wykonalności dla inwestycji: Budowa Systemu Zarządzania Ruchem na Autostradach i Drogach Ekspresowych, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

InfoStrategia przekazała Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad kompletne i zaktualizowane Studium Wykonalności dla inwestycji: Budowa Systemu Zarządzania Ruchem na Autostradach i Drogach Ekspresowych. Dokument ten umożliwi GDDKiA ubieganie się o dofinansowanie w ramach instrumentu "Łącząc Europę" (CEF _ Connecting Europe Facilities), który jest nowym instrumentem Unii Europejskiej, finansującym działania w trzech sektorach: transportu, energii i telekomunikacji. Wartość projektu szacowana jest na ok. 1 500 004 713,00 zł brutto.