Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Piatek, 7 Sierpień 2020

Wybór Inżyniera kontraktu dla projektu pn. Rozbudowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie Miasta Olsztyna, Gmina Olsztyn

Wspólnie z ThinkIT realizujemy usługi związane z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu nad projektem pn.: "Rozbudowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie miasta Olsztyna" w części związanej z realizacją zadania "Zaprojektowanie i wybudowanie sieci wraz z wykonaniem adaptacji pomieszczenia na cele serwerowni oraz dostawą, instalacją i uruchomieniem systemu zasilania rezerwowego oraz dostawa, instalacja i uruchomienie wyposażenia centrum zarządzania siecią oraz węzłów dystrybucyjnych i dostępowych"

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków dostępu do Internetu oraz zaawansowanych usług telekomunikacyjnych na terenie gminy Olsztyn. Projekt umożliwi rozwój e-usług takich jak e-administracja, e-edukacji, e-zdrowia, e-bezpieczeństwo, świadczonych drogą elektroniczną. Sieć szerokopasmowa ma połączyć 42 punkty należące do zasobów gminy.
Całkowity koszt projektu wynosi 5 633 830,85 zł. Projekt dofinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 w kwocie 4 759 409,11 zł.