Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Wybór Inżyniera kontraktu dla projektu pn. Rozbudowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie Miasta Olsztyna, Gmina Olsztyn

Wspólnie z ThinkIT realizujemy usługi związane z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu nad projektem pn.: "Rozbudowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie miasta Olsztyna" w części związanej z realizacją zadania "Zaprojektowanie i wybudowanie sieci wraz z wykonaniem adaptacji pomieszczenia na cele serwerowni oraz dostawą, instalacją i uruchomieniem systemu zasilania rezerwowego oraz dostawa, instalacja i uruchomienie wyposażenia centrum zarządzania siecią oraz węzłów dystrybucyjnych i dostępowych"

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków dostępu do Internetu oraz zaawansowanych usług telekomunikacyjnych na terenie gminy Olsztyn. Projekt umożliwi rozwój e-usług takich jak e-administracja, e-edukacji, e-zdrowia, e-bezpieczeństwo, świadczonych drogą elektroniczną. Sieć szerokopasmowa ma połączyć 42 punkty należące do zasobów gminy.
Całkowity koszt projektu wynosi 5 633 830,85 zł. Projekt dofinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 w kwocie 4 759 409,11 zł.