Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Usługa wsparcia eksperckiego zespołu projektowego w wykonaniu zadań związanych z realizacją projektu ONE, Województwo Łódzkie

InfoStrategia wspiera zespół projektowy oddelegowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego do realizacji projektu pn. "ONE - Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption", realizowanego z projektu INTERREG IVC. Wsparcie obejmuje opracowanie dokumentu o nazwie Plan Wdrażania Obserwatoriów ICT w Województwie Łódzkim w zakresie merytorycznym i finansowym.

Realizacja zadania ma na celu wykorzystanie zdobytych w trakcie realizacji projektu ONE doświadczeń, przeniesienie ich na grunt Województwa Łódzkiego. Celem projektu ONE jest wzmocnienie ram innowacyjności w Unii Europejskiej dzięki głównemu produktowi projektu, opracowaniu metodologii stworzenia obserwatoriów ICT, przy udziale partnerów z regionów europejskich. Projekt przyczyni się do zapewnienia lepszego planowania inwestycji w ICT i tym samym wyższego poziomu absorbcji środków unijnych.