Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Doradztwo strategiczne w zakresie realizowanych projektów, Centrum Projektów Informatycznych

Wspólnie z PositivePro Sp. z o.o., IPM Sp. z o.o., Promity Sp. z o.o. podpisaliśmy umowę na świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania i zarządzania realizacją projektu pn. "Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze", projektu pn. "ePUAP2" oraz projektu pn. "System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego".

Projekt "Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w "chmurze" ma na celu umożliwienie urzędom świadczenia obywatelom i przedsiębiorcom nowych, zintegrowanych usług elektronicznej administracji. Projekt zakłada rozwój nowych i integrację już eksploatowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) systemów teleinformatycznych, wykorzystując możliwości oferowane przez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Wdrożenie projektu ma przyczynić się do usprawnienia i obniżenia kosztów obsługi obywatela i przedsiębiorcy a także kosztów działania urzędu poprzez ograniczenie liczby używanych dokumentów papierowych, skrócenie załatwienia sprawy. Całkowita wartość projektu wynosi 120 mln zł brutto.

Realizacja projektu ePUAP2 umożliwi upowszechnienie dostępu do usług publicznych drogą elektroniczną, ułatwienie korzystania z usług publicznych dostępnych on-line poprzez wprowadzenie jednolitej klasyfikacji usług (katalogu usług), a także udostępnienie mechanizmów integrujących jednostki samorządu terytorialnego na platformie ePUAP. Wartość projektu to 141 418 200,00 zł.

System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego SIPR to jednolity system teleinformatyczny stworzony na potrzeby obsługi zgłoszeń na numeru 112. W ramach projektu SIPR budowana jest ogólnokrajowa platforma służąca do obsługi zgłoszeń alarmowych na potrzeby funkcjonowania Centrów Powiadamiania Ratunkowego (CPR) oraz Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego (WCPR). Wdrożone rozwiązania ujednolicą proces zgłoszenia zdarzenia na numer 112. Informacja o zagrożeniu trafi bezpośrednio do operatora CPR/WCPR, operator niezwłocznie wprowadzi zgłoszenie do systemu (w ramach wspólnej, wydzielonej podsieci OST 112) i powiadomi właściwe służby o zaistniałym zdarzeniu. Cyfrowy system mapowy szybko zlokalizuje miejsce wypadku, skalę zdarzenia, a także ułatwi operatorowi podjęcie decyzji, co do rodzaju i liczby podmiotów potrzebnych do akcji ratowniczej. Całkowita kwota projektu System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego wynosi 190 mln zł.