Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Opracowanie Sytuacja komórek IT centralnej administracji rządowej w 2012 r., Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Zespół ekspertów z InfoStrategii rozpoczął realizację zlecenia opracowania Sytuacji komórek IT centralnej administracji rządowej w 2012 r. Dokument tworzony jest na potrzeby oszacowania wpływu projektu "Nowoczesne kadry polskiej teleinformatyki administracji publicznej - narzędzia wymiany doświadczeń oraz podnoszenia kompetencji" na sytuację komórek IT centralnej administracji rządowej oraz ma zawierać wskazówki przy projektowaniu dalszych interwencji w obszarze rozwoju kompetencji informatyków w administracji. Podstawą opracowania będą ankiety zebrane przez ministerstwo w 2012 r.

Celem projektu "Nowoczesne kadry polskiej teleinformatyki administracji publicznej - narzędzia wymiany doświadczeń i podnoszenia kompetencji" jest stały rozwój kompetencji cyfrowych oraz integrowanie środowiska teleinformatyków administracji publicznej. Cele te zostaną zrealizowane m.in. poprzez:

 • Zebranie informacji, sporządzenie analizy i określenie stanu i "kondycji" zawodowej grupy docelowej projektu, tj. komórek organizacyjnych odpowiadających za procesy cyfryzacji w administracji,
 • Opracowanie szczegółowych kierunków oddziaływania projektu na grupę docelową,
 • Uruchomienie podyplomowego studium dla dyrektorów odpowiedzialnych za procesy informatyzacji w instytucjach administracji państwowej oraz dla kadry zarządzającej i projektującej systemy teleinformatyczne,
 • Organizowanie spotkań dyskusyjnych oraz warsztatów roboczych dla teleinformatyków administracji publicznej poświęconych konkretnym tematom - wewnętrznie ustalanym,
 • Opracowanie ram kompetencyjnych informatyka administracji publicznej na podstawie wniosków z dyskusji środowiskowej oraz wytycznych European e-Competence Framework 2.0,
 • Stworzenie nieformalnej rady dyrektorów IT administracji państwowej, think tanku administracji,
 • Wypracowanie instrumentów wsparcia wewnętrznego przedsięwzięć cyfryzacyjnych administracji (wewnętrzne grono ekspertów),
 • Współpracę z KSAP, Szefem Służby Cywilnej, uczelniami kształcącymi teleinformatyków oraz z firmami teleinformatycznymi w zakresie edukacyjnym i informacyjnym w zakresie nowych rozwiązań technicznych i systemowych,
 • Ułatwienie wymiany doświadczeń o potrzebach oraz metodach rozwoju zasobów kadrowych teleinformatyki w krajach UE np. w ramach programu eSkills for the 21th Century,
 • Udział w Case Study w ramach wspólnego projektu OECD dot. kadr IT w administracji,
 • Wprowadzenie do legislacji zapisów o obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez osoby odpowiedzialne za procesy informatyzacji.