Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Doradztwo techniczne i finansowe jako część zadania projektowego "Doradztwo techniczne i finansowe w tym obsługa prawna zamówień publicznych" realizowanego w ramach projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" w zakresie doradztwa technicznego i finansowego oraz koordynacji zadań wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu i rozliczenia projektu.

Wspólnie z firmami: PositivePro Sp. z o.o., IPM Sp. z o.o. oraz InfoStrategia Sp. z o.o. świadczymy kolejną usługę na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie polegającą na doradztwie technicznym i finansowym. Jest to część zadania projektowego "Doradztwo techniczne i finansowe w tym obsługa prawna zamówień publicznych" realizowanego w ramach projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" w zakresie doradztwa technicznego i finansowego oraz koordynacji zadań wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu i rozliczenia projektu.

Projekt "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" jest wspólną inicjatywą jednostek samorządu terytorialnego Mazowsza działających na poziomach gmin, powiatów i województwa.

Przedmiotem projektu jest promocja gospodarcza Mazowsza poprzez budowę baz wiedzy o terenie Mazowsza, a także wdrożenie systemów informatycznych umożliwiających szerokie wykorzystanie danych przestrzennych w procesach gospodarczych realizowanych w województwie mazowieckim. Projekt będzie korzystał z rezultatów projektu "Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa" (MSIPGPW) zrealizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy współudziale samorządów powiatów: mińskiego, płockiego, radomskiego, miast Mławy i Ostrołęki oraz gmin Jedlińsk i Mrozy w latach 2006 - 2008 r. w ramach ZPORR w Priorytecie 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów.