Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Usługi w zakresie doradztwa technicznego i finansowego przy realizacji zadań wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa", zwanego dalej "Projekt EA" w tym koordynacja i monitorowanie tych zadań oraz finansowe rozliczanie projektu.

Wspólnie z PositivePro Sp. z o.o. realizujemy części zadania projektowego "Doradztwo techniczne i finansowe w tym obsługa prawna zamówień publicznych" dla jednego z projektów kluczowych Samorządu Województwa Mazowieckiego: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" w zakresie doradztwa technicznego i finansowego oraz koordynacji zadań wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu i rozliczenia projektów.

Projekt "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (EA) oraz projekt "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (BW) są przedsięwzięciami realizowanymi wspólnie przez ponad 90 proc. samorządów gminnych i powiatowych na Mazowszu (39 powiatów oraz 283 gminy (BW) i 36 powiatów wraz z 278 gminami (EA)). Oba projekty ukierunkowane są na wsparcie rozwoju regionalnego oraz wyrównywanie szans województwa mazowieckiego w stosunku do innych regionów europejskich, niwelowanie dwudzielności potencjału województwa oraz aktywizację obywateli i przedsiębiorców w procesach inwestycyjnych. Projekty są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.