Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Opracowanie studium wykonalności na potrzeby zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu POL600 w ramach 7 POiG wraz z kompletnymi wymaganymi załącznikami

InfoStrategia rozpoczęła realizację usługi opracowania Studium Wykonalności dla Projektu POL600. Projekt POL600 to przedsięwzięcie pn. Zaprojektowanie i wdrożenie systemu telekomunikacyjnego umożliwiającego włączenie terenowych jednostek organizacyjnych Policji szczebla podstawowego do Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST112) - POL600.

Celem opracowania Studium Wykonalności jest podpisanie z Instytucją Wdrażającą umowy o dofinansowanie Projektu POL600. Projekt POL600 stanowi uzupełnienie innych projektów realizowanych w ramach 7 osi priorytetowej POIG: "Ogólnopolska sieć teleinformatyczna dla potrzeb obsługi numeru alarmowego 112 (OST112)" oraz "Budowa i wyposażenie Centrów Powiadamiania Ratunkowego". Realizacja projektu ma na celu podłączenie jednostek Policji szczebla podstawowego (ok. 600 jednostek) do centralnych systemów informatycznych oraz SWD Policji oraz umożliwienie wdrożenia Zintegrowanego Systemu Komunikacji w oparciu o telefonię IP. Jednostki Policji na poziomie lokalnym zostaną podłączone do uruchomionej w 2012 roku sieci OST112, służącej do obsługi wywołań na numer alarmowy 112 i inne numery alarmowe oraz komunikacji pomiędzy służbami odpowiedzialnymi za ratownictwo i bezpieczeństwo publiczne.